Bakgrunn & kompetanse

Personalia: Født i Arendal i 1968, nå bosatt i Asker.
Gift, tre barn født i -94, -97 og -99.

I tillegg til min daglige jobb på Sandvika vgs tar jeg av og til på meg å holde selvstendige kurs og foredrag. Jeg opprettet nettverket Delogbruk.no i 2009, og er fortsatt administrator der. Et par større prosjekter har det også blitt tid til, blant annet har jeg vært ansvarlig for Lærerstemmer, en høring til Stortingsmeldingen om Ungdomstrinnet som kom i mai 2011 (KD), og jeg har vært medlem i en ekspertgruppe i regi av Teknologirådet som tok for seg mulighetene i Fremtidens skole. Er du interessert i noe av det jeg driver med, så ta gjerne kontakt 

Arbeidserfaring:

2013-14: Prosjektleder for Delogbruk.no. Jeg mottar støtte fra Senter for IKT i utdanningen til å videreutvikle nettverket. 40% stilling.

2010-nå: Digital innovatør i Akershus fylkeskommune, 40% ressurs tidligere, nå 60%.

2009-nå:Pedagogisk veileder ved Nyweb/UiS (frilans, nettundervisning)

2007-nå: Lektor i norsk og engelsk (SSP) på Sandvika videregående skole, Bærum. 2008-2010 ePedagogisk koordinator ved skolen, 20% ressurs.

2004-2007: Lærer på Vollen ungdomsskole, Asker

2001-2004: Lektor i norsk på Strømsbu videregående skole (YF), Arendal

1998-2001: Lærer på Stinta ungdomsskole, Arendal

1997, vår: Lærer på Nedenes ungdomsskole, Arendal

1996, høst: Lærer på Iveland ungdomsskole, Iveland

1993, vår: Engelsklærer i 75% stilling på Nidareid videregående skole (HK), Trondheim

1988-1992: Diverse småvikariater på grunnskoler i Arendal, Bergen og Trondheim

Utdanning:

1992- 1996: Cand. Philol. med hovedfag i nordisk ved NTNU, Trondheim. Tittel på hovedoppgaven er "Refleksjoner av oppbrudd. Dekadanse og symbolisme i 1890-årene". Oppgaven fokuserer på intertekstualitet gjennom tekst- og bildeanalyse.

1993: Praktisk-pedagogisk utdanning, NTNU

1991-1992: Grunnfag i bildemediekunnskap, NTNU

1990-1991: Mellomfag i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Bergen

1989-90: Grunnfag i engelsk, Universitetet i Bergen

1988: Ex. Phil. og forprøve i språkvitenskap, Universitetet i Bergen

1984-1987: Arendal Gymnas, samfunnsfaglinje

Annet:

1987-1988: Praktikant i trebarnsfamilie mens jeg fant ut hva jeg skulle bli.

1993-1994: Satt i styret til Studentersamfundet i Trondheim. Kjempespennende!

1999-2004: Frilansmedarbeider i Quiltemagasinet. Leverte artikler og mønstre.

2008- Min største interesse på fritiden i senere tid er fotografering, noe jeg blogger litt om på fotobloggen make & take.