Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:

Entries in foredrag (1)

mandag
jun272011

Curriculum 21: Essential Education for a Changing World


 

Vi har allerede hørt det mange ganger nå: Dagens skole er utstyrt og designet for fortiden, ikke fremtiden. I dag var det min tur til å høre på Dr. Heidi Hayes Jacobs fra Curriculum 21. Hun tok utgangspunkt i dette velkjente scenarioet og lanserte en rekke interessante problemstillinger. En av dem var "Læring kommer først, så teknologien - eller?" Teknologi endrer jo praksis. Vi kan ikke bare "legge til litt teknologi" på eksisterende praksis og tro at det er godt nok. Dersom vi tar i bruk teknologien først, så vil endringene komme nærmest av seg selv, i følge Jacobs. Det er bruk for helt nye kompetanser nå: Digital kompetanse, mediakompetanse, global kompetanse (se bildet). Vi må bruke tiden på dette, ikke kaste den bort.

Curriculum mapping er et nytt begrep for meg. Jeg forstår det som en operasjonalisering av læreplanen, altså hva, når og hvordan læring/undervisning skal foregå. For å lykkes med å gi kontrollen over læringen til den lærende må læreplanens mål opreasjonaliseres slik at den lærende kan møte forventningene fra det 21. århundret, ikke fra industrisamfunnet, i følge Jacobs. 

Stikkord for 21. århundrets læringsprosesser:

 

  •  Social production: learning to do
  • Social networking: learning to be
  • Semantic web: learning to know
  • Media grids: learning to be and do
  • Non-linear teaching/learning

 


Viktige spørsmå alle lærere trenger å reflektere over: What do we cut? What do we keep? What do we create?

Foredraget var kjapt og interessant, men det var ikke alt som var like lett å få tak i for en utlending når referansene var til amerikansk skolesystem. Publikum var veldig begeistret og kom med masse kommentarer og innspill. Hun er en kariasmatisk foredragsholder som jeg godt kunne tenke meg å høre flere ganger.