Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:

Entries in elevsamtaler (1)

torsdag
aug182011

Elevsamtaler

Da jeg kom hjem fra jobben i dag fikk jeg spørsmål om det hadde vært gøy på skolen. Spørsmålet fikk meg til å trekke på smilebåndet, og mens det fortsatt ringte litt i hodet etter 15 samtaler på 20 minutter hver, gjennomført mellom 8.30 i dag og 14.30, så kjente jeg at jo, det hadde det vært. Det var inderlig flott å se igjen mine femten gutter og jenter, blide som soler som de var alle sammen. De var motiverte og klare for å gå løs på Vg2 alle som en. Å møte dem var noe jeg hadde gledet meg til på forhånd, for jeg liker dem jo så godt! Så mye god snakk på en og samme dag gjør meg glad, men også trett, men det er en fin måte å bli trett på.

Tidligere grudde jeg meg gjerne litt til elevsamtaler. Det føltes fort litt ubekvemt og kunstig, og samtaleskjemaene virket hemmende. Uten skjema ble det lett mye prat som kanskje ikke var særlig nyttig, og det var ikke så enkelt å følge det opp. Nå kjennes det ikke sånn lenger, og jeg vet ikke helt hva som har skjedd, for skjemaene er som før, og hyggelige elever hadde jeg også tidligere. Kanskje er jeg litt mindre sjenert overfor dem nå enn før? En kollega sa en gang til meg at som lærer mister en etter hvert evnen til å føle skam, og det er kanskje noe i det. 

Jeg vet at mange kolleger ikke er glade i denne samtaletypen. De synes den er konstruert, og det kan jeg selvsagt forstå. Elevene har ofte sagt at det gjerne blir litt mye av dette når de har vært gjennom utviklingssamtaler og fagsamtaler med den ene læreren etter den andre. Vi er pålagt å gjennomføre elevsamtaler, og det tar mye tid. Derfor bør det fungere på en skikkelig måte så tidsbruken er god både for lærer og for elev. Hensikten med elevsamtalen må være at eleven skal få økt innflytelse over sin egen læring, og også få sjansen til å fortelle om det som virker og det som ikke virker. Derfor er det interessant at så mange av elevene svarer ganske klart nei på at de vil ha elevmedvirkning i forhold til undervisningsmetodikk og når prøvene kommer. "Nei, det er mye bedre at læreren bestemmer. Dessuten blir det jo feil når flertallet alltid får velge form, da vi uansett mange ikke få det som de vil". Godt argument. Når jeg spør om hva jeg kan gjøre for at læringen skal fungere bedre svarer mange at "det er jo tross alt MEG det kommer an på". De tar mye ansvar for egen læring da! Likevel skjønner jeg jo ut fra det de sier at det er flere ting vi kan gjøre, blant annet at ved å variere undervisningemetodene våre, så treffer vi mange flere enn dersom vi har et begrenset repertoar av metodikk i klasserommet. One size har alltid vært et dårlig kompromiss.

Jeg er fremdeles usikker på om det kan være nødvendig å ha så mange elevsamtaler som vi har. Men som kontaktlærer er jeg ikke i tvil - velkomstsamtalen ved skolestart er en stor glede og svært nyttig - om ikke alltid for eleven, så i alle fall for meg. Og til syvende og sist er jo det til elevenes beste.

Hva tenker du om elevsamtaler? Er det en god ting, eller en uting?