Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:

Entries in årsplaner (1)

tirsdag
aug302011

Periodisering av året

Alle lærere kjenner nok trykket ved skolestart når planer skal legges eller revideres. Det tar tid, og det er mange hensyn å ta. Norskseksjonen på Sandvika vgs består av mange lærere, og hvert trinnteam er på 6 eller flere lærere, så det er mange kokker, men heldigvis lite søl! Vi har blitt enige om å følge en felles grovskisse i planleggingen utover året, og skoleåret er delt i fem perioder. Innenfor disse skal den enkelte, eller mindre team, legge mer konkrete periodeplaner. Elevene får derfor mindre informasjon å forholde seg til av gangen samtidig som det er fullt mulig for en av oss eller en annen vikar å steppe inn dersom det trengs ved fravær. 

Planene er selvsagt lagt med utgangspunkt i kompetansemålene i faget. Vi bruker både lærebøker som Spenn og Grip teksten, og vi bruker NDLA og mange andre nettbaserte ressurser i undervisningen. Selve årsplanen fyller bare et lite dokument. Det er lagt ut i faget så det er tilgjengelig for elevene hele året, mens vi bruker planleggeren i It's Learning til å legge ut periodeoversikten. Periodeplanene bør konkretiseres så raskt som mulig innen begynnelsen av hver periode (vi er ikke helt der nå). Alle vurderinger på trinnet er på samme tid, og vi samarbeider om oppgaver. Vi har også utviklet et rettefellesskap der vi alle bidrar med eksempeltekster fra egne elever i en felles bunke som vi deretter vurderer sammen. Dette for å sikre at vi holder samme karakternivå og for å utvikle vår egen vurderingskompetanse. Norskmøtene som vi har en gang i uka brukes til blant annet dette.

Jeg har et eget område på denne bloggen for fildeling, og jeg har lagt ut periodeplanene for Vg2 og Vg3 der i tilfelle noen er interessert. Det hadde vært interessant å høre hva andre gjør for å minimere møtetid og samtidig opprettholde et godt samarbeidsnivå i faget. Hva gjør dere for å sikre kontinuitet ved eventuelt fravær i kollegiet, og for å sikre at elever som er borte får tilgang til informasjon om det som har blitt gjennomgått på skolen?