NKUL 2014 | IKT og klasseledelse i norskfaget
7. mai 2014
Ingunn Kjøl Wiig in DinA, IKT, foredrag, konferanser, samarbeid

Klasseledelse og IKT i norskfaget from Ingunn Kjøl Wiig

Dette er innlegget jeg holdt på min presentasjon på NKUL 7. mail 2014.

Article originally appeared on Ingunn Kjøl Wiig, lektor (http://ingunnkjolwiig.no/).
See website for complete article licensing information.