Vurdering for læring i praksis
26. april 2012
Ingunn Kjøl Wiig in foredrag, itslearning, konferanser, vurdering

 

Vurdering for læring
View more presentations from Ingunn Kjøl Wiig

 

Min kollega Anne Cathrine Gotaas og jeg holdt innlegg om formativ vurdering på brukerkonferansen til It's Learning denne uka. Presentasjonen er praksisnær og tok utgangspunkt i hva vi selv gjør i egen undervisning i norsk og matematikk for å engasjere elevene i egen læring. 

Takk til It's Learning for invitasjon og for en fin konferanse med mye interessant innhold, og også god mat og god underholdning! Som alltid i slike sammenhenger er det også veldig fint å få treffe folk fra mitt digitale nettverk for gode samtaler og inspirasjon. Takk til dere også, dere vet hvem dere er.

Article originally appeared on Ingunn Kjøl Wiig, lektor (http://ingunnkjolwiig.no/).
See website for complete article licensing information.