Monsterprosjektet er i gang
20. januar 2012
Ingunn Kjøl Wiig in monsterprosjektet, planlegging, prosjekter

Visste du at den etymologiske opprinnelsen til ordet "monster" er den samme som for ordet "mønster" og for "demonstrasjon"? Jeg fant det ut for ikke så lenge siden.

Da fikk jeg en ide: Fra monster til mønster

For noen få måneder siden var jeg så heldig å vinne en pris som "Kreativ IKT-pedagog" i forbindelse med Delogbruk-konferansen i Sandvika, og premien er en tur til Lisboa i mars for å delta på Microsofts Partners In Learning Forum. Der skal jeg vise frem et prosjekt som jeg har gjort sammen med elevene mine, og fokuset mitt  er altså på samarbeidslæring, relevante digitale verktøy og problembasert læring. Hva skal vi egentlig lære, og hvorfor?

Utgangspunkt:

  1. Elevene mine er veldig flinke til veldig mye, men de kan nok bli enda bedre til å skrive enn de er nå. 
  2. Læreplanen i Vg2 inneholder blant annet kompetansemål som omfatter eldre tekster, noe ikke alle moderne ungdommer finner veldig relevant for sine liv. 

Dette er målet vårt: Elevene skal bli flinkere til å uttrykke seg skriftlig. Deres økte skrive- og formidlingskompetanse skal komme til uttrykk gjennom produksjon av mønstertekster. De skal øke sin tolkningskompetanse gjennom få innsikt i hvordan forestillingene om det farlige, ukontrollerbare kan ta ulike former, og at gamle myter og historier er grunnlaget for mange moderne ideer og uttrykksformer. Dette er vår felles kulturarv og derfor alltid relevant å kjenne til. Jeg vil ta utgangspunkt i fortellinger om monstre, alt fra urmonstre i gamle myter til vampyrer, Dracula og Frankensteins monster til moderne monstre som for eksempel The Host, og la elevene fordype seg i dem. Tekstene skal bearbeides og settes i en litteratur- og kulturhistorisk kontekst, og elevene skal deretter produsere mønstertekster som andre elever kan ha som forbilder for egen tekstproduksjon. Monsteret kan like gjerne være den ukontrollerbare teksten; det du vil formidle, men ikke får frem. Gjennom økte ferdigheter og ny innsikt vil elevene bli bedre i stand til å uttrykke det de ønsker å formidle - fra monster til mønster, altså.

Mønstertekstene kan være skriftlige: Noen vil skrive essay, andre vil skrive noveller, enkelte ønsker å lage dikt. Sangtekster har også blitt nevnt. Andre vil lage kortfilm, og jeg har noen programmerere i klassen som har lyst til å prøve seg på spillproduksjon. Dette kan ta mange retninger. Uansett hva det ender med, så skal det blir et tekstvolum som kan presenteres som produkter av en prosess. Bare produktene skal vurderes. Alle må skrive mye underveis for å lære av egne refleksjoner og for å bearbeide innholdet, også de som velger å lage en sammensatt tekst. 

Tankekart som viser grunnideen for Monsterprosjektet

Praktiske løsninger

Vi har så vidt satt i gang. Jeg har opprettet en delt OneNote-blokk med klassen, kalt "Monsterprosjektboka". Den skal bli vårt felles arbeidsdokument der elevene samler alle ressurser som går inn i prosjektets forberedelsesdel. For øyeblikket en oversikt over norsk grammatikk som skal bli det første kapittelet. Vi skal repetere ordklasser og setninganalyse, for vi skal først ned på det grunnleggende for å sikre oss at flest mulige hull i kunnskapene er tettet før vi går videre. Jeg lar elevene lage hver sin del av dette kapitlet i grupper, og så må de lese gjennom hverandres tekster og lære seg helheten etterpå. Denne metoden fungerer alltid bra. Vi skal også jobbe mye med språklige øvelser, både i hovedmål og sidemål, og vi skal jobbe mest mulig med skriving, både styrt og kreativt. 

Neste uke skal vi begynne dagen med "Monsterutstilling" i biblioteket vårt. Skolens bibliotekar Ingrid har hjulpet meg med å sette sammen et volum av bøker, tegneserier og filmer som passer til prosjektet, og hun skal holde en innledning om monstrenes plass i litteraturen og presentere noen eksempler. Elevene skal også få se filmsnutter fra monsterfilmer. Disse inntrykkene skal bearbeides og omsettes i korttekster. Vi skal ha et konstant fokus på relasjonen innhold-uttrykk. HVORDAN formidle best det en vil si? Hvilken FORM kler dette innholdet? Osv.

Fundamentet for prosjektet

Prosjektet er basert på "The Design Thinking School"-opplegget som jeg lærte av Ewan McIntosh da han holdt workshop i Sandvika i høst. Vi er nå i "immersion"-fasen. Det blir også et element av Flipped Classroom i dette, jeg må nemlig frigjøre tiden i klasserommet til selvstendig arbeid, så jeg må lage videoer som setter tekstene inn i relevant kontekst. Alt skal skal være ferdig i begynnelsen av mars. Opplegget er ikke slett ferdig utviklet eller bearbeidet ennå. Mye arbeid gjenstår før vi er enige om vurderingskriterier, presentasjon av ferdige arbeider etc. Om du syns dette høres interessant ut, så kan du følge med her, for jeg planlegger å blogge fortløpende for å holde bedre styr på mine egne tanker.

Article originally appeared on Ingunn Kjøl Wiig, lektor (http://ingunnkjolwiig.no/).
See website for complete article licensing information.