Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« Monsterprosjektet er i gang | Main | Foredrag om Det omvendte klasserommet »
fredag
jan132012

OneNote og deling

Jeg har holdt kurs på Nadderud vgs om "retting i Word" og  "hvordan bruke OneNote". Begge disse programmene hører til i den velkjente Office-pakken. Virkelig interessant blir det først når innholdet er flyttbart og delbart, det vil si sky-basert og med mulighet for samarbeid. For en tid tilbake lanserte Microsoft sin Skydrive-tjeneste som lar alle få en raus lagringsplass på 25GB hver til gratis rådighet. Der kan en lagre både OneNote-blokker og andre Office-filer, og jeg eksperimenterer nå litt med delingsfunksjonen. En god løsning når jeg vil lage enkle mashups av nettsider er å kunne bygge inn innhold fra en side i en annen. Dette kan du gjøre med innholdet ditt på Skydrive. Her er notatblokken jeg har delt med lærerne på Nadderud - og nå med alle som måtte være interessert - bygget inn på bloggen min:

Det fungerer ikke helt som annen embed-funksjonalitet jeg har brukt tidligere, men er mer som en lenke til notatblokka. Det er altså fremdeles nødvendig å gå inn på en annen side for å få tilgang til informasjonen. Likevel er det interessant å se at MS Office til de grader har funnet veien ut i skyen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Flott innlegg! Og så vil jeg bare minne om at iPad-appen til OneNote kom før jul. Jeg har brukt den siden dag én, og selv om den ikke har på langt nær så mange funksjoner som pc-versjonen, så gjør den det mulig å jobbe med redigering og skriving mens man er på farten.

13. januar 2012 | Unregistered CommenterHenning Fjørtoft

Takk for det, Henning! Det er godt at du holder orden på meg når jeg glemmer å ta med viktig informasjon - jeg har nemlig også begynt å bruke iPad-appen (forresten funker det på iPhone og), og via web-løsningen til Skydrive så kan en jo redigere i OneNote fra en Mac også.

13. januar 2012 | Registered CommenterIngunn Kjøl Wiig

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.