Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« Språkdebatt på 1800-tallet | Main | Infographic: The Flipped Classroom »
tirsdag
sep132011

Flipping pågår her

Retorikk: Etos, logos, patos from Ingunn Kjol Wiig on Vimeo.

En kort forklaring av de tre begrepene etos, logos, patos

Jeg er så smått i gang med å teste ut produksjon av videoforelesninger. Det tar tid, og det blir ikke særlig proft, det skal jeg innrømme. Håpet er likevel at elevene vil være forsonlig innstilt og se på dette som en positiv utvidelse av metodikken vi bruker. Jeg eksperimenterer med formen: Skal det være bare screencasting, eller skal det være med et vindu med meg i også? Jeg ser jo helt klart hvorfor jeg ikke bør jobbe i Dagsrevyen når jeg filmer meg selv. Blikket flakker, hodet virrer, jeg vrir meg på stolen osv. En nyttig påminnelse om at det kan være anstrengende å være avslappet! Mange elever opplever dette stadig vekk ved fremføringer, og vi lærere er raske til å dømme dem for det. Hm - jeg må øve mer. Samtidig håper jeg at elevene vil føle at det blir en mer direkte henvendelse til DEM når jeg inkluderer meg selv i videoen. Jeg vil jo ikke miste det personlige aspektet ved gjennomgang av nytt stoff når jeg legger det ut på video i stedet for å gå gjennom det i klassen.

Andre overveielser er mer av praktisk art: Hva er mest hensiktsmessig, Vimeo eller Youtube? Jeg har erfart at det er enklere å laste ned selve filmen fra Vimeo dersom det er behov for det. På prøver og eksamener er ikke Youtube tilgjengelig for elevene, og de bør derfor laste ned filmer de mener å ha bruk for da. Men trenger de å ha filmene med da? Jeg er ikke sikker.

Hvor lang er en god undervisningsvideo? Vi blir fort utålmodige med lange filmsnutter om temaer vi ikke er spesielt interessert i, og jeg skal derfor prøve å holde meg under til maks 3 minutter lange filmer. Kanskje det av og til må legges ut flere filmer i sekvenser heller enn en lang. Videoene blir postet både på facebook og i ITSL. I den ene klassen min er det to elever som ikke er på facebook, og de må kunne finne dette på fagsiden. Tiden får vise om det er uhensiktsmessig å poste to steder.

Jeg er spent på andres erfaringer med dette. Hvordan ville DU lagd en video til klassen din, og hvordan ville du gått frem for å finne ut hva de faktisk kan etter å ha sett den?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hei

Leste artikkelen med interesse.
Det lar seg gjøre å laste ned MP4 video fra Youtube.
Jeg har blogget litt om temaet her:
http://jangamre.wordpress.com/2011/09/13/ipad-og-flipped-video/

13. september 2011 | Unregistered CommenterJan Gamre

Takk for hyggelig kommentar og lenke til blogginnlegget ditt. Interessant å lese det du skriver om omvendt undervisning og iPad. Jeg har lastet ned Youtube-video ved hjelp av zamzar.com flere ganger, men det er enklere å laste ned fra Vimeo, der ligger det en egen lenke for dette på siden. Samtidig er Youtube mye mer brukt blant ungdom enn Vimeo, så det er nok mange som kan laste ned både dette og hint uten ekstra hjelp fra meg!

13. september 2011 | Registered CommenterIngunn Kjøl Wiig

Start timen med en kort MC -test, da får du fort sjekket om de har sett videoen. Legger du den inn som lenke/embeded på Itslearning (noe du gjør), så ser du via Status og oppfølging hvor mange som har klikket den opp (ingen garanti for at de har sett den). Eller du kan gå på hver enkelt elev å sjekke. Jeg har lagt ut videoer i flere år, ingen systematisk flipped classroom, men mest som støtte, repetisjon, frivillig forberedelse, alternativ innlæring etc. Da har jeg alltid sjekket Itslearning for å se om videoene blir benyttet. Har da oppdaget at mange videoer blir sett på før prøver, av elever som ikke har brukt dem før.

12. oktober 2011 | Unregistered CommenterAnneCathrine

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.