The Flipped Classroom
11. august 2011
Ingunn Kjøl Wiig in flipclass, iste, konferanser, metodikk

Den aller mest interessante presentasjonen på ISTE for meg var nok den om det "omvendte klasserommet", et konsept som innebærer at eleven forbereder seg på nytt stoff hjemme ved hjelp av videoforelesninger og deretter går på skolen og gjør oppgaver sammen med klassen, individuelt, gruppevis, synkront eller asynkront med læreren som veileder. Lekser på skolen, foredrag hjemme. Dette er noe mer enn at undervisningen legges ut på nett, for det er utrolig viktig at eleven får noe ut av å møte opp på skolen som ikke kan oppnås på annet vis.

Metodikken har særlig blitt kjent gjennom arbeidet til Jonathan Bergmann og Aaron Sams, kjemilærere fra Colorado, USA. De siste fire årene har de konsekvent gitt elevene ressurser som de må sette seg inn i hjemme før timen, og deretter kjørt tilpassede prosjektbaserte oppgaver og øvelser på skolen. Resultatene har vært gode, både fordi elevene har lært mer, og fordi lærerne har klart å tilby bedre tilpasset undervisning enn før, og ikke minst: De sier at de nå klarer å nå hver eneste elev på en helt annen måte enn tidligere. Alt dette er temaer som har opptatt meg en god stund. For hva er skolen egentlig godt for? Mye av det vi presenterer elevene for der er jo lett tilgjengelig informasjon som eleven kan finne mange steder. Skolen må dermed tilby en merverdi som ikke er tilgjengelig på annet vis. Dette kan faktisk også være et svar på "tidstyveriet" som blant annet pc-en får skylden for: Dersom elevene vet hva de skal jobbe med allerede når de kommer på skolen, og de samarbeider med hverandre om å løse oppgaver, så blir det langt vanskeligere å drive avgårde på facebook i timen. 

Best av alt er at jeg etter presentasjonen tok mot til meg og ba om å få et møte med dem samme dag. På møtet var også Ann Michaelsen med, hun er som mange vet pedagogisk utviklingsleder på Sandvika vgs og også drivkraften bak "Del og bruk"-konferansen som arrangeres hos oss hver høst. Møtet med disse usedvanlig hyggelige lærerne resulterte i en avtale om at Sams og Bergmann kommer til oss den 12. oktober og holder presentasjonen sin der! Dette er en sjanse som dedikerte lærere ikke bør la gå fra seg! Ofte etterspør lærere mer konkrete svar fra foredragsholdere på hva som skal til for å oppnå positiv endring i klasserommet når de presenteres for nye ideer. Vel, mer konkret enn dette blir det ikke, og dette kan alle klare å bruke på en eller annen måte. Det er slett ikke nødvendig å være en "teknofrik".

Du kan lese mer om opprinnelsen til The Flipped Class på Jonathan Bergmanns blogg. Det finnes også et Ning-nettverk for The Flipped Class, og jeg har selvsagt meldt meg inn. Du kan også lære mer konkret om hvordan dette gjøres på Educational Vodcasting.

Se Aaron Sams presentere arbeidet sitt her:

Vet du om andre gode ressurser på #flipclass? Del gjerne lenker i kommentarfeltet!

Update on 12. august 2011 by Registered CommenterIngunn Kjøl Wiig

Det er utrolig moro og motiverende å se hvor mange som har "likt" innlegget mitt, og jeg har nå fått tips om flere ressurser som jeg vil lenke til her. Det finnes allerede flere lærere som prøver ut omvendt undervisning i Norge, så her er det flere å spørre om råd. 

Roger Markussen i Lillesand er en av dem, og han har lagd en Google Site: Omvendt undervisning. Det finnes også en gruppe på Delogbruk - selvsagt, hadde jeg nær sagt! Denne facebooksiden kan også være nyttig å følge med på. Vil du lete opp informasjon om omvendt undervisning på Twitter på norsk kan du prøve å søke på #flipnor, eller søk på #flipclass om du vil ha engelske tips.

Article originally appeared on Ingunn Kjøl Wiig, lektor (http://ingunnkjolwiig.no/).
See website for complete article licensing information.