Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« På Blogger's Cafe | Main | En ny start »
søndag
jun262011

ISTE 2011 i Philadelphia

ISTE 2011 - International Society for Technology in Education - arrangeres for 32. gang i Philadelphia, USA i år, og jeg er med for første gang. Det er mye spennende å få med seg. Enorme messeområder, utallige forelesninger, men kanskje viktigst av alt en mulighet til å treffe folk fra hele verden med samme utgangspunkt i faglig fellesskap rundt utdanning. Ved frokosten i dag kom jeg i snakk med en inder ved navn Ajith Basu som jobbet med å tilby ambulerende utdanning til indiske barn som ellers ikke får gå på skole. Stifltelsen han arbeider for heter Agastya. Han var interessert i norsk utdanningssystem, og fortalte at deres satsningsområde i år var å studere hvordan en driver utdanning i Norge og i Korea (!). Ytterpunkter i utdanningssystemet, og han ville lære om begge. Antagelig er det en klok avgjørelse. Hva kan vi lære om av å samarbeide med en slik stiftelse? Jeg tror det viktigste er noe om hva slags engasjement en opplever hos barn som ikke tar utdanning som en selvfølge. Våre elever er flotte mennesker, men noen av dem kjeder seg for mye på skolen. Den som har nok av alt mister lett motivasjonen for å jobbe, ikke bare i Norge, men også i India. Den som har lite skjønner raskt at utdanning er et springbrett til et bedre liv. Men har du allerede et godt liv, hva da? Men samfunnet trenger at vi ikke blir for slappe. Uten stadig fornyet kunnskap løser vi ikke viktige problemer i fremtiden. Jeg er enig med Ajith: Det er alltid systemet som svikter, det er aldri elevene. Derfor må vi jobbe med å endre systemet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Så spennende å treffe mennesker fra andre steder i verden, som har helt andre utgangspunkt enn oss! Tanken om å endre systemet er også interessant, men jeg er vel redd det er en vel stor prosess å forandre radikalt det systemet vi allerede kjenner - på godt og vondt! Gleder meg til å høre mer fra konferansen når vi møtes på 24-13 en gang i august!

26. juni 2011 | Unregistered CommenterLK

Dette ble nok litt klønete formulert fra min side! Det jeg mente var at vi i stedet for å anklage elevene for manglende engasjement heller bør satse mer på å finne prosjekter som kan engasjere dem, altså "endre systemet".

26. juni 2011 | Registered CommenterIngunn Kjøl Wiig

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.