Velkommen hit!

Denne bloggen tilhører Ingunn Kjøl Wiig: Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS. Holder kurs og foredrag om pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse med mer. Grunnla delogbruk.no i 2009, et nettsted for lærere og andre som er engasjert i sosial web, IKT og undervisning. Mine ytringer her representerer kun meg selv og ikke mine arbeids/oppdragsgivere. Velkommen! 

Siste kommentarer:
« ISTE 2011 i Philadelphia | Main
fredag
jun102011

En ny start

Nesten et år har nå gått uten at det har manifestert seg i nye innlegg på bloggen min. Det kom til et punkt der jeg ikke lenger hadde noe særlig lyst til å skrive. Likevel har jeg i den siste tiden kjent et stadig større savn etter et passende sted å poste tanker om undervisning, IKT og skole. Det har vært et travelt år, og jeg ser selvsagt nå at det hadde vært klokere å notere litt mer av det som har skjedd underveis. Det vil si: Notater har jeg, men jeg savner den gode dialogen som ble så viktig for meg da jeg dro igang bloggingen i forrige runde. 

Jeg har tro på en grundig opprydning og utskiftning av og til. Forandring fryder og kan gi fornyet motivasjon. Blogger var et godt sted å være for meg lenge, men jeg synes nok at vi har vokst fra hverandre nå. Mitt nye sted på nettet skal være her hos Squarespace. Grunnen til det er at de tilbyr et fleksibelt system som jeg kan tilpasse til akkurat mine behov, på den måten jeg ønsker. Jeg har noen ideer om endringer i forhold til hvordan det var på den gamle bloggen (som du forresten finner arkivert i menyen øverst på siden). Disse endringene vil du se resultatet av her etter hvert. Foreløpig er dette mest for en byggeplass å regne, men jeg håper det med tiden blir riktig bra. Jeg håper du også vil like deg her.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Ny start er bra, og dette ser riktig så fint ut! Liker utseendet og løsningen, og den lille detaljen her i kommentarfeltet om at jeg kan peke til "My response is on my own website" lover godt for Squarespace. Fra første anslag leverer du som digital innovatør!

23. juni 2011 | Unregistered CommenterThomas Røst Stenerud

Lekker, Ingunn! Spennende verktøy. Gleder meg til å se mer.

24. juni 2011 | Unregistered CommenterTanj Strøm

Jeg la merke til at det ble stille på Tanketråder, så en ny start blir artig.

Designet er for øvrig flott; minimalisme for the win.

24. juni 2011 | Unregistered CommenterEirik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.