I perioden januar 2008-august 2010 blogget jeg om skole på bloggen Tanketråder fra en lektors hverdag. Bloggen ble til i forbindelse med min utprøving av ulike digitale verktøy og IKT-basert pedagogikk i undervisningen. Her finner du de fleste innleggene fra denne bloggen.

Entries in It's learning (11)

torsdag
mai202010

Deling av eksamensressurser via It’s Learning

2010-05-20_2048

It’s Learning har kommet med nye funksjoner, og en av dem er Mitt bibliotek. Der kan en opprette egne ressurser som siden er lett å legge til i flere fag, og det er også enkelt å dele med andre. Jeg har opprettet en side til elevene mine med eksamensressurser som de kan laste ned og legge på harddisken sin så det er tilgjengelig på eksamen, og ved hjelp av bidrag fra mine gode kolleger er den fylt med tips, tidligere eksamensopgaver, gode eksempeltekster osv. Siden har CC-lisens og er tilgjengelig for alle som har tilgang til It’s Learning Community. Nå er det vel litt sent for andre norsklærere å dele den med sine elever siden eksamen i hovedmål er allerede i morgen, men for sidemålselevene er det fortsatt tid noen dager til. Dette kan dessuten være like nyttig til neste år.

2010-05-20_2051 For å få tilgang til siden må du logge på It’s learning og stå i den fagsiden du ønsker å legge den inn i. Velg deretter Legg til i menyen.

2010-05-20_2053

I menyen som kommer opp finner du Legg til innhold fra mitt bibliotek nederst underst….

Når du åpner dette alternativet får du tilgang til alle ressurser som er delt via Community eller din egen site. Jeg ser for meg at det raskt blir mye å lete gjennom, men det er heldigvis mulig å tagge og søke opp via emneord også. Det håper jeg at alle brukerne tar alvorlig og at de dermed bidrar til å forenkle delingen på den måten. Min ressurs heter “Eksamensressurser” og ligger på 6. plass ovenfra for øyeblikket i min liste. Ved å klikke på den får du alternativet legg til, velg det, og dermed er dette lagt til på din fagside som et element i tremenyen. 2010-05-20_2057Alle oppdateringer jeg gjør på siden vil automatisk også komme i alle fagrom den er lagt til i. Det går selvsagt også an å laste ned de filene en er interessert i for deretter å slette siden igjen.

En fiffig detalj som jeg lærte på kurs med Svend Andreas Horgen i dag var å velge en annen startside enn fagsiden! Ved å gå til Faginnstillinger/Egenskaper kan jeg nå velge hva elevene skal se når de åpner faget, og i kveld er det min ressursside som ligger klar til dem når de logger inn. Langt bedre enn å la dem lete dette frem nederst i et kronglete mappetre.

2010-05-20_2106

Jeg sier som mine elever av og til gjør når de leverer meg noe via It’s Learning: Enjoy!

fredag
mar202009

It's Learning og veien videre

Etter et par dager hjemme har jeg fått tid til å tenke gjennom opplevelsene fra uka som gikk i Bergen. It's Learning hadde også i år satt sammen et flott arrangement, og bortsett fra noen irriterende detaljer som iskaldt bad og ustabilt nett (egentlig ganske viktig når jeg tenker etter), var det mye som var veldig bra. Høydepunktet for min del var å få høre Mike Wesch "live" selv om han ikke sa så mye nytt i forhold til det jeg har lest og sett av ham på nettet fra før. Ellers likte jeg godt at det er høy kvalitet på innleggene, og det er lurt med en blanding av parallellsesjoner og fellesforedrag. Det var også fryktelig hyggelig å få møte noen nye bekjente fra bloggosfæren, og ikke minst å få snakke mer med dem jeg har mye kontakt med fra før. Nettkontakt til tross, ingenting slår Real Life. Ingen nevnt, ingen glemt!

Den siste dagen avslørte It's Learning at de har lagt til rette for mer integrering av web 2.0-applikasjoner i editoren sin. Dette er allerede på plass, og ser greit ut. Jeg synes fremdeles at skjermen blir litt trang noen ganger inne i LMS-en, og det er fint å kunne åpne mye i eget vindu. Samtidig vet jeg at mange elever blir forvirret av å måtte forholde seg til mange brukerkontoer, så å få mest mulig under en paraply er nok bra. Men det er to områder jeg ser på som utfordrende ved å bruke It's Learning eller tilsvarende LMS-er. For det første er det veldig synd at elever som har brukt mange år, kanskje hele sin skolegang, på å produsere innhold på web'en i en LMS kan miste tilgangen til dette når de slutter på skolen. Det samme gjelder lærere som bytter jobb. Dette er det forbausende lite diskusjon om. Hvem eier egentlig innholdet i læringsplattformen? Det andre er vanskelighetene med å dele med lærere utenfor eget fylke. Vi kan dele via Community, men det er tungvint. Og hva om jeg ønsker å dele med noen som ikke er registrert på ITSL? Det er ofte aktuelt, men så lenge det jeg har ligger bak lås og slå blir det ikke lett. Det er godt mulig at jeg ikke er godt nok orientert om mulighetene her, så dersom noen vet mer enn meg vil jeg gjerne høre om det.

Jeg er glad for at ITSL tar utfordringene fra alle gratistjenestene på nettet. Kanskje er det fremdeles sånn at en LMS er bedre enn en løsere sammensetning av tjenester totalt sett. Men den ideelle læringsplattform finnes fortsatt ikke slik jeg ser det, og jeg håper at vi en dag kan få en struktur på den som er brukersentrert heller enn fagsentrert. Det vil kanskje gjøre det enklere for lærere og elever å finne den informasjonen som er viktig for akkurat dem. Deling, enkelhet og oversikt: Er dette mulig?

onsdag
mar182009

Nyheter i It's Learning

It's Learning vil lansere en nettbasert brukergruppe der vi som er sluttbrukerne kan komme med inspill og kommentarer. Bra!

Noen nyheter:

ITSL får nå tre ulike brukergrensesnitt. Disse kan tilpasses ytterligere med profiler for å få en så god tilpasning som mulig.

Vurdering og karakterbok: Vurderingsbegrunnelse i karakterboka. Flere sluttvurderinger, statusvisning og gruppefilter vil forenkle jobben til lærerne. Det blir også mulig å eksportere til Excel. Det vil også være mulig å eksportere alt over i SkoleArena. Dette er bra!

Bedre oversikt over plagiering: Det vil bli mulig å overstyre plagieringskontrollen. Datatilsynet har innvendinger mot at vi skal få oversikt over hvilke elever som har levert samme tekst. DUMT!  Grupper: Automatisk oppretting av grupper. Gruppefilter for karakterbok, oppgaver og tester. Editoren får bedre web 2.0 støtte, en rekke tjenester får god integrasjon med editoren.

Undervisningsplanleggeren får en total overhaling. Det blir mulig med drag-and-drop på alle ressurser. Brukerne får også muligheter til å lage egne felter, endre utseende på den osv. Bedre integrasjon med Dig Lib (men blir Dig Lib også bedre? Jeg bruker det utrolig lite fordi det oppleves som å gå over bekken etter vann).

Foreldre får nå lettere tilgang til elevens/barnets arbeid og oppgaver. Det blir et nytt nivå for kontaktlærere som vil gi oversikt over elevens samlede arbeid. Det vil bli lettere å lage en individuell opplæringsplan, og det vil bli enklere å følge den opp.

Prosessorientert Dokument 2.0: Wiki-prinsipper i bunnen, men med god mulighet til å vurdere den enkeltes bidrag. (Men hva med diskusjonen rundt bordet? Dette blir ikke så lett selv om vi kan telle bidrag fra enkeltelever her.) Kan likevel bli interessant. Leksjon 2.0: Neste generasjon e:plus, gratis for alle brukere. Mulig å integrere ulike tredjepartsapplikasjoner her også.

onsdag
mar182009

Mitt innlegg på ITSL 09

mandag
mar162009

Mike Wesch i Bergen 2009

Liveblogging - noen notater fra forelesningen til Dr. Mike Wesch, Assistant Professor of Cultural Ethnology at the University of Kansas.

mike wesch Utgangspunkt: Vi er knyttet sammen på måter som ikke var mulig tidligere. All slags informasjon er tilgjengelig hele tiden. Det er ikke lenger grunnlag for undervisning og testing slik vi kjenner det. Sammen med oss i rommet er 1.4 milliarder andre som kan bidra med input hele tiden. Wesch krediterer studentene som sin viktigste inspirasjonskilde og læringsressurs.

Han forteller fra sine doktorgradsstudier i Papua Ny Guinea. Merkelig opplevelse å nærmest miste sin identitet fordi stammen ikke kunne lese krediteringene hans - så utrolig mye er knyttet til papir i vår kultur. I begynnelsen ingen ordentlig kommunikasjon pga språkmangel. Myndighetenes krav om registrering endret samfunnet der. Innføringen av skrift førte til at de måtte velge hvilket navn som var deres "egentlige" navn, selv om de naturlig forholdt seg til en hel rekke betegnelser akkurat som vi gjør (venn, mor, onkel osv). Refleksjon: Media er ikke bare verktøy. Når media endrer seg, så endrer også relasjoner seg. Relasjonene til kunnskap, begreper, identitet. Verktøyene endrer måten vi interagerer på (han viser kortversjonen av The Machine is Us/ing Us). Forklarer hvordan videoen kunne bli så populær ved hjelp av Digg, delicious mm. Hemmeligheten er brukeregenerert distribusjon. Brukergenerert rating, filtrering, organisering osv. er et av de mest sentrale kjennetegnene på sosial web.

Hva betyr dette for utdanning og skole? De som plukker opp denne teknologien vil være dem som ser den som nyttig for å løse problemene i skolesektoren. Mange kommer ikke til å plukke den opp, de vil ikke se nytten. Læring er basisen for å være menneske. At elever er ufokuserte, kjeder seg osv handler om at de ikke klarer å finne ut hva som er betydningsfullt av det som skjer i klasserommet. De fullfører 49% av oppgavene de får, de kjøper dyre bøker som ikke blir lest, de betaler for dyre klasser som ikke følges opp. De trenger å få muligheten til å føle seg betydningsfulle, til å finne mening i det de gjør.

Remix av innhold er kjernen av den sosiale web'en. Hvilken betydning har dette? Betydningen av å spille med, ha innflytelse. Dette er ikke massemedia. Endring av media har alltid ført til spådommer om at alt vil endre seg, vi vil slutte å bruke bøker, utdanne lærere, elever vil ha hjemmeskole etc. Slik går det ikke nødvendigvis. Men dagens elever blir forvirret av og relaterer ikke til et skolemiljø som til forveksling er likt det samme som elevene hadde på 1800-tallet. Hvordan er PPT annerledes enn tavla? Tavla er langsom, gir rom for interaksjon, men har sine begrensinger. Mangler bilder, video, lyd. PPT oppmuntrer til memorering av kulepunkter og gir inntrykk av at dette er det som skal til for å ta eksamen. Klasserommet oppmuntrer til å tro at det er begrenset hva en kan lære, så følg reglene og "spill med". I dette ligger krisen, mangelen på signifikans i læring.

På papir ble informasjon "en ting" med materielle kvaliteter (plassert i bøker, oppbevart i hyller, biblioteker). Hyperlinking viste at den samme teksten kan være mange steder samtidig. Hypertekst er ved kjernen av det som utgjør nettet i dag. Det er umulig å tenke seg nettet uten. Sammenligner TV-produksjonen i USA med innholdet på Youtube. Youtube har nemlig produsert flere timer video de siste seks månedene enn de tre største tv-selskapene i USA har på 60 år. Informasjonen på nettet er diskutabel, og diskusjonene er synlige (historikken på wikipedia, f.eks.). Tagging er en annen måte å organsisere informasjon på som er unik for nettet. Vi trenger altså ikke mapper, permer, bøker til dette. Et annet verktøy er RSS, la informasjonen finne deg fremfor å lete etter den.

PÅSTAND: Læring er tilegnelse av kunnskap. Men hva med diskutere, skape, produsere? Skape sigifikans? Hvordan kan læreren skape signifikans i klasserommet? Utfordringer: Adspredt fokus (litt her, der og alle steder på en gang: twitter, facebook, mobilen etc), informasjonsoverflod (surfing). Noe av det vi må gjøre er å gjenkjenne og få oversikt over læringsmiljøet så vi kan hjelpe elevene med å gjøre det samme. Vi må skape et miljø for deltagelse, seriøs lek. Leking er læring. Den kollektive intelligensen er uovertruffen.