« Ord for dagen: en klassiker goes web 2.0 | Main | Bruk Explorer i Firefox »
tirsdag
sep222009

Tablet+Markin=sant!

Jeg har endelig kommet i gang med Markin jeg også, og ikke forstår jeg nå hvorfor jeg nølte så lenge. Antagelig var det fordi jeg innerst inne også er en analog lærer fortsatt, og det å skrive med rød penn på elevenes oppgaver er grunnfestet i min lærersjel. Da jeg begynte å jobbe på Sandvika vgs fikk jeg, som alle ansatte der, en tablet-pc. Den er nyttig til mye, og det å kunne sitte med den i fanget og rette i sofaen om kveldene var et gode jeg ikke ville gi slipp på. Det blir mange nok timer i dårlig sittestilling uansett, og dessuten vil jeg gjerne være sammen med familien min også innimellom... Men altså - Markin på tablet-pc fungerer helt flott! Jeg bruker pennen til å markere ord, sette inn rettinger etc. Korte kommentarer fungerer også bra å skrive med penn. Riktignok får ikke elevene se min lett rustne håndskrift lenger, men det er nok ikke noe savn, vil jeg tro. Takk til Inger Hilde og Leif for gode forklaringer og knappe-deling. Det var akkurat det jeg trengte for å få begynt.


Reader Comments (7)

Nå vet jeg hva jeg ønsker meg til jul. Så bra at du er i gang med Markin. Håper du ser nytten i programmet, og at det fungerer for elevene dine også.

23. september 2009 | Unregistered CommenterInger Hilde

For en norsklærer: Livet før og etter Markin:)

23. september 2009 | Unregistered CommenterMarita

Interessant at så mange snakker om dette for tiden. Selv ga jeg opp for lenge siden fordi jeg fant ikke ut hvordan man kunne bruke dette med LMS-ens automatisk opplasting av rettete elevoppgaver. Har du funnet på noe lurt der?

24. september 2009 | Unregistered CommenterSimon

Til Simon, nei - det er ørlite mer arbeid med ned- og opplasting. Det interessante og utfordrende er hva elevene gjør med den omfattende tilbakemeldingen som Markin potensielt kan generere.

25. september 2009 | Unregistered CommenterLeif

Simon: Jeg laster ned alle elevsvarene, retter og laster opp igjen. Sånn sett er det mer arbeid. Men elevene var positive og tok imot nyvinningen med fatning. De virket til og med interesserte i å rette nynorskbesvarelsene sine (men det er mulig jeg er litt for optimistisk nå).

25. september 2009 | Unregistered CommenterIngunn

Til Simon: eg har same problemet som deg. Eg får inn mine elevsvar i Fronter. Dette gjer at eg må laste ned alle svara til min harddisk, og deretter opne dei i Markin. Eg rettar, og må då lagre dei retta versjonane som rtf (og deretter laste dei opp i Fronter), fordi Fronter "rippar" ut CSS'en i dei mykje meir oversiktlege html-versjonane. Eg meiner at dette er eit stort minus i mi rutine!

Det ser dessverre ut til at dette ikkje er tidssparande for meg. Men html-filene fungerer greitt i ITSL?

1. oktober 2009 | Unregistered CommenterDidrik
Hei! Jeg ser at dette er en gammel tråd, men jeg har nettopp tatt i bruk Markin på Fronter og har hatt det samme problemet. CSS-en og JavaScripten forsvinner. En løsning på dette, som fungerer fint for meg, er å lagre filene osm zip-filer før de lastes opp. I moderne windows er det så lett å pakke dette opp at elevene klarer å finne ut av det selv, og ingenting går tapt.

Filene må pakkes individuelt, og det krever kanskje litt kunnskap, men det er en grei og enkel forklaring på hvordan det gjøres her: http://windows7themes.net/how-to-zip-multiple-files-into-individual-archives.html
13. mars 2014 | Unregistered CommenterRasmus Rimestad

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.